วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ ประเด็นการเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ
วันนี้ (21 มี.ค.66) ที่ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ เวทีเสวนาประเด็นการเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ ตามโครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ เข้าใจและนำประเด็นดังกล่าวไปขยายผลสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน จำนวน30 คน
  นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม สโมสรคนสื่อในครั้งนี้  เพื่อเป็นช่องทางในการนำประเด็นการสื่อสารที่สำคัญ คือ “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” ไปขยายผลเผยแพร่สู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร  ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรี  โดยการจัดกิจกรรม ได้มีการให้ความรู้ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน และการแสดงความคิดเห็นของส่วนราชการและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  จากนั้นจะได้นำข้อมูลเผยแพร่ไปสู่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พิจารณาเลือกบุคคล และพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567 แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ