วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ติวเข้ม สสสส.12 สถาบันพระปกเกล้า ยิงปืนป้องกันตัวในยามขับขัน 
วันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่สนามยิงปืน17 รามอินทรา พลอากาศตรี พงศ์วุฒิ เอี่ยมละออ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นประธานมอบเหรียญคุณวุฒิ และวุฒิบัตรชั้นกิตติมศักดิ์ ให้กับคณะผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

สำหรับโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนพก ระบบทำนองรบหลัก เน้นการสอนให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้อาวุธปืน ความปลอดภัย กฎหมาย กติกา มารยาทและวิธีการยิงปืนขั้น พื้นฐานเพื่อป้องกันตัว 

เพื่อสร้างทักษะความชำนาญสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในกิจกรรมกีฬายิงปืน รวมทั้งผู้ที่ครอบครองปืนพกติดตัวที่ได้รับอนุญาต ให้มีความรู้ในการพกพาอาวุธอย่างถูกวิธี อันจะเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์ยามขับขัน การป้องกันตัว สำหรับโครงการนี้มีผู้เข้าร่วม 30 คน

นาย ฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ ประธาน สสสส.รุ่น 12 กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เพื่อนในหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อาวุธปืน กฎหมาย กติกา มารยาทและวิธีการยิงปืนขั้น พื้นฐานเพื่อป้องกันตัว และด้านความปลอดภัย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรภายใต้สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชวนร่วมงาน "อนุสรณ์มงคลกาล รุ่น 666 ปีทวีโชค" ที่เซ็นทรัลพิษณุโลก ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ