วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ยกพิษณุโลกเขตเมืองเก่า มรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรม
#ไทยคู่ฟ้า ข่าวดี! ครม. เห็นชอบประกาศให้เมืองพิษณุโลก เป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า กลุ่มที่ 1 ที่มีคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 เช่น เป็นชุมชนโบราณ เป็นเมืองขนาดใหญ่ในภาคเหนือตอนล่างและมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดของอาณาจักรอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยขอบเขตเมืองเก่าพิษณุโลก ครอบคลุมบริเวณกำแพงเมือง คูเมืองพิษณุโลก พระราชวังจันทน์ วัด และโบราณสถานสำคัญ เช่น สระสองห้อง วัดโพธิ์ทอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศต่อไป
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook : ไทยคู่ฟ้า 
👍Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ