วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566
เย็น
วันนี้ (6 มี.ค.66) ที่บริเวณวิหารคต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงศ์ นายปริญญา เขมะชิต ดร.วัชรเดช เกียรติชานน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีขาว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมรอบข้าง 
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนบริเวณรอบพระวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก  ซึ่งวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" อีกทั้ง ยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบ ต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ