วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เลขาธิการ ป.ป.ส. ชื่นชมเมียนมา หลังทำลายโรงงานผลิตเฮโรอีน ชี้ผลจากการประชุม 6 ประเทศแม่น้ำโขง 
วันที่ 15 เมษายน 2566 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ผลจากการเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และหารือเกี่ยวกับการพิจารณารับร่างแผนแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมีผู้แทนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา และเวียดนาม เข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ 5 – 7 เม.ย 2566 ที่ผ่านมานั้น

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. โดยศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Centre : SMCC)  ได้เสนอแผนความร่วมมือให้ทั้ง 6 ประเทศ ลดปัญหายาเสพติดในภูมิภาคด้วยการผนึกกำลังร่วมกัน โดยมีมาตรการสำคัญ คือ การลดศักยภาพการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยมุ่งเน้นมาตรการในการสกัดกั้นปราบปราม
ยาเสพติด การควบคุมสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ยาเสพติด รวมถึงการร่วมกันสืบสวนขยายผลจับกุมกลุ่มผู้ค้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และเครือข่ายการค้ายาเสพติด ไม่ให้กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ โดยประสานข้อมูลการข่าว และปฏิบัติการ
ในประเทศตนเองอย่างเคร่งครัด

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยว่า ผลจากการประชุมได้ทำให้
แต่ละประเทศตื่นตัวเพิ่มมากขึ้น และพร้อมที่จะดำเนินมาตรการตามแผนปฎิบัติการร่วมกัน โดยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ทางการเมียนมาได้รับรายงานว่ามีโรงงานผลิตยาเสพติดในบริเวณหมู่บ้านห่างจากเมืองน้ำคำ 
รัฐฉาน ไปทางตะวันตกประมาณ 6.7 กม. เจ้าหน้าที่เมียนมาได้เข้าตรวจสอบพบ
เพิงพักชั่วคราวที่ประกอบขึ้นเป็นโรงงานจำนวน 4 แห่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเฮโรอีน และสามารถตรวจยึดฝิ่นสกัดจำนวน 60 ลิตร พร้อมสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ ได้แก่ เอทิลอีเทอร์ 
(Ethyl Ether) จำนวน 80 ลิตร 
เบนซีน (BenZene) จำนวน 60 ลิตร โซเดียมคาร์บอเนต จำนวน 3 กก. โซเดียมไนเตรท จำนวน 4 กก. และ
โพรเทสเซียม 15 กก. พร้อมอุปกรณ์การผลิต โดยขณะนี้อยู่ระหว่างประสานข้อมูลการข่าวกับประเทศรอบข้างรวมทั้งประเทศไทยเพื่อขยายผลต่อไป เนื่องจากเมืองน้ำคำ ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว อยู่ติดชายแดนประเทศจีน และห้ามคนต่างชาติ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวชื่นชมเมียนมาที่พร้อมปฏิบัติการผนึกกำลังอย่างรวดเร็ว เพื่อลดปัญหายาเสพติดร่วมกัน ภายใต้ความร่วมมือจากประเทศแม่น้ำโขงโดยเฉพาะเมียนมาถือว่ามีความสำคัญต่อสถานการณ์ยาเสพติดของโลก โดยประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่ได้รับผล
กระทบจากกลุ่มชาติพันธ์ุที่บางรายผันตัวไปเป็นผู้ผลิตยาเสพติด การจับกุมทำลายโรงงานผลิตยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
เช่นนี้จึงถือว่าเป็นสัญญาณอันดีของสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่แม่น้ำโขงและทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศกับนานาชาติ โดยสถิติความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 – 14 เม.ย.66 สามารถจับผู้ต้องหาได้ 711 คน จาก 415 คดี โดยเป็นยาบ้า 242 ล้านเม็ด ไอซ์ 15,878 กิโลกรัม กัญชา 5,313 กก. เฮโรอีน 145 กก. คีตามีน 3,304 กก. เอ็กซ์ตาซี 1,308,323 เม็ด กาเฟอีน 15,237 กก. และเคมีภัณฑ์ 126,370 กก.
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ