วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดมุกดาหารจับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตั้งสถาบันการศึกษาสถานีสร้างงานสร้างอาชีพ  
     มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และพ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ นายก.อบจ มุกดาหาร ประชุมร่วมกับ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย กรรมการฯ ที่ปรึกษา ฯ ร่วมประชุมที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
     ที่ประชุมพิจารณาจัดตั้งสถานีสร้างงานสร้างอาชีพ ที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อใช้ในการตั้งวิทยาเขตแบบนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นโมเดลและขยายไปยังจังหวัดต่างๆ ให้ครบ 10 สถานีในประเทศไทยโดยมี concept ว่าไม่เน้นสิ่งก่อสร้างไม่ลงทุนขนาดใหญ่โดยที่จังหวัดมุกดาหารจะใช้อาคารรวมใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอยู่แล้วในการเริ่มต้นโดย อาคารรวมใจ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดานคำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ภายในจะมีสำนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในส่วนของกองการศึกษาและสำนักงานของไบโอแลนด์ที่ได้รับความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่นและภายในอาคารประกอบด้วยห้องประชุมห้องทำงานห้องพักผู้ปฏิบัติงานโดยนายกการบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารใช้งบประมาณในการปรับปรุงอาคารจำนวน 5 ล้านบาท ปรับพื้นที่ให้สวยงามเพื่อทำโรงเรือนเกษตรปลอดภัยแบบพรีเมี่ยมเป็นศูนย์สาธิตเป็นโมเดลให้เกษตรกรใช้เป็นแบบอย่างเพื่อขยายพื้นที่ต่อไป
     ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.506(บางส่วน) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ  สำหรับเป็นที่ทำการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของ อบจ.มุกดาหาร และรองรับการจัดการศึกษาร่วมบูรณาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงอาคารเสร็จและเปิดทำการโดยเร็ว 

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ