วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ตำรวจ MOU  กรมการอาชีวศึกษา ทำโครงการอาชีวะอาสา ทำความดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จัดจุดบริการเช็กสภาพรถ 78 จุด ทั่วประเทศ
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญเพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราโชบาย
.
ภายใต้การอำนวยการสั่งการ ของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์  สุขวิมล รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์  หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบงานจิตอาสา ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
.
ภายใต้กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 และเทศกาลปีใหม่ 2567 ตามโครงการ อาชีวะอาสาทำความดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 และเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมและขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
.
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยการนำ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีวะศึกษาที่สมัครใจ มีจิตอาสา และมีความรู้ความสามารถด้านการช่างมาปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้มีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ในทุกจังหวัด จำนวน 78 จุด รวมทั้งเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้รับประโยชน์แล้ว นักเรียน นักศึกษากลุ่มอาชีวะศึกษา ก็ได้แสดงออกถึงศักยภาพและทักษะของตนเองในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ 
.
อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไปด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ สามารถเข้าไปใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ตามจุดที่ตั้ง ศูนย์อาชีวะอาสา ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงสายหลัก และ สถานีบริการน้ำมัน ทั่วประเทศ จำนวน 78 จุด
.
นอกจากนี้ยังมีการส่งมอบตัวอย่างไม้ง่ามระงับคนคลุ้มคลั่งเพื่อให้ตำรวจใช้ในปฏิบัติการของตำรวจ

#สงกรานต์2566 
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#policeofficial
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ