วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
แบบแบ่งเขตของสุพรรณบุรี และแบบบัญชีรายชื่อ ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2566 กกตสุพรรณบุรีรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.มีพรรคการเมืองน้อยใหญ่ส่งผู้สมัครลง แข่งขันกันครบทุกเขต ของจังหวัดสุพรรณบุรี
 เผยแพร่รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประชุมประจำเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน    นาย สมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ