วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566
วันนี้ (4 เม.ย.66) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณโบราณสถานวัดสนามชัย  ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในจัดโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566 พร้อมนำทุกภาคส่วนร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ โดยมี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงศ์ นายปริญญา เขมะชิต ดร.วัชรเดช เกียรติชานน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป
นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ 
ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระพรชัยมงคล การแสดงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการทำความสะอาดโบราณสถานวัดสนามชัย  
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. 🟪 ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ▪️ได้เข้ากราบอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ท่าน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ