วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันสงกรานต์
วันนี้ (20 เม.ย.66) ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมอบของเยี่ยมให้แก่ผู้ป่วยประกันสังคมที่เจ็บป่วยและได้รับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต่ำ จำนวน 30 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและมอบความห่วงใยแก่ผู้ประกันตน
นางสาวสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการเชิงรุกให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะต้องมีการกำกับดูแลสถานพยาบาล เพื่อให้สถานพยาบาลมีการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การดำเนินการเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้ เช่น เบาหวานที่มีค่าน้ำตาลเกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือมีโรคแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ เช่น อัมพฤต อัมพาต โรคไต โรคหัวใจ และผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ