วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี และข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 
วันนี้ ( 31 มีนาคม 2566 ) เวลา 09.00 น. ณ  ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก ในพิธี ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ สวดถวายพรพระ จากนั้นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน หลังจากนั้นประธานในพิธี อ่านสารของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2566 ให้ข้าราชการพลเรือนทราบและน้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชน หลังจากนั้นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565จำนวน 4 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 12 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นต่อไป 

สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
1. แพทย์หญิง อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดโรงพยาบาลพุทธชิราช พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
2. พันตำรวจเอก เจษฎา ท่าโพธิ์ ตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
3. ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
4. นายสุรศักดิ์ ผิวพรรณ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

และข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 12 ราย ดังนี้
1.นางไพทิพย์ โกทัน ตำแหน่งผู้อำนวยนการโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สังกัดโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1
2.นายทนันชัย อินธนาชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร12 สังกัดโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร12  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2
3.นางจริยา สมวันดี ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก
4.นายปริญญา สุขเสวก ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
5.นางสาวรัดใจ กสิณอุบล ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
6.นายพจน์ เจียรณ์มงคล ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลพุทธชินราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
7.นางเบญจวรรณ อินต๊ะวงค์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1
8.นายพิริยะ ตระกูลสว่าง ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนจ่าการบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1
9.นางปัญจพร เถื่อนกูล ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1
10.นายสมศักดิ์ เคน้ำอ่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
11.นางสาวทักษพร เนียมชาวนา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4 สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
12.นางนฤมล ซำศิริ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2 สังกัดโรงพยาบาลพุทธชินราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ