วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ออกตรวจสถานที่ตั้งโรงแรมเพื่อพิจารณาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม
วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.30 - 15.00 น.  นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานออกตรวจโรงแรมและประชุมพิจารณาการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมและต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

       จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 8 แห่ง เพื่อให้นายทะเบียนตามพระบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 พิจารณา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547 จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจสถานที่ตั้งโรงแรมและประชุมพิจารณาการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ