วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

            ดร.เจษฎา จันทน์ผา คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Alumni professional Achievement ในฐานะศิษย์เก่า ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ   ที่ประสบผลสำเร็จในวิชาชีพ จาก School of Materials Science and Innovation มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3   และคณะ เดินทางเยี่ยมเยือนครอบครัวกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการกองทัพภ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ