วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด- ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดจับมือองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก  เดินหน้าป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
       วันที่ 10 เมษายน 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภออาจสามารถ ปฎิบัติงานโครงการความร่วมมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี มีประชาชนสนใจนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน 23 ตัว แมว จำนวน 20 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 91 ตัว ณ วัดกลางขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ