วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 จ.ราชบุรี/บ้านโป่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมในเทศกาลวันสงกรานต์ 2566 
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 32 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง ได้มอบหมายให้ นายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง พร้อมด้วยนางสาววิไลลักษณ์ อุณยะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งนำคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีนายหมวดตรีประสาท กุลเรือง ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าราชบุรี 2  (คพรฟ.)ตำบลบ้านโป่ง ผู้ประสานงานกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคล สืบสวนวัฒนธรรมท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวภายในชุมชนอย่างมีความสุข และนายอาคม ชมหอม ผอ.กองสวัสดิการสังคมและคณะ ต้อนรับ 

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ