วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯกระบี่ติดอาวุธทางปัญญาเปิดอบรมโครงการหยุดข้อมูลลวง Stop Fake,Spread Facts "ปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง" เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ในการยับยั้งและรู้เท่าทันข้อมูลลวง
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานโครงการหยุดข้อมูลลวง Stop Fake,Spread Facts "ปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง" ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างความรู้ เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข้อมูลลวง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ กล่าวรายงาน 
.
นายภาสกร บุญญลักษม์ กล่าวว่าโครงการหยุดข้อมูลลวง Stop Fake, Spread Facts “ปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง”เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีในประเด็นด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางสังคม และส่งเสริมสถาบันสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การจัดอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ภาคประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลลวง ขณะที่ภาคสื่อมวลชนยึดมั่นในจริยธรรมการทำงาน และผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อคานอำนาจกับสื่อใหม่ที่ใคร ๆ ก็ผลิตเนื้อหาได้ รวมทั้งความร่วมมือกันจากภาคส่วนหลายฝ่ายจะเป็นพลังสำคัญให้ปัญหาข้อมูลลวงลดน้อยถอยลงไป
.
กิจกรรมวันนี้มีการเสวนา : “How to Stop Fake - Spread Facts for safe Thai society ?” การเสวนาจากมุมมองของผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่ออาวุโส ผู้แทนสื่อส่วนภูมิภาค ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนเยาวชน ผู้แทนภาคประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากสื่อภาครัฐ สื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ,
สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง ,นักวิซาการต้านสื่อ และนักกฎหมาย ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม ),ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานภาครัฐ รวม 30 คน
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ