วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯกระบี่ติดอาวุธทางปัญญาเปิดอบรมโครงการหยุดข้อมูลลวง Stop Fake,Spread Facts "ปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง" เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ในการยับยั้งและรู้เท่าทันข้อมูลลวง
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานโครงการหยุดข้อมูลลวง Stop Fake,Spread Facts "ปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง" ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างความรู้ เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข้อมูลลวง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ กล่าวรายงาน 
.
นายภาสกร บุญญลักษม์ กล่าวว่าโครงการหยุดข้อมูลลวง Stop Fake, Spread Facts “ปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง”เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีในประเด็นด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางสังคม และส่งเสริมสถาบันสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การจัดอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ภาคประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลลวง ขณะที่ภาคสื่อมวลชนยึดมั่นในจริยธรรมการทำงาน และผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อคานอำนาจกับสื่อใหม่ที่ใคร ๆ ก็ผลิตเนื้อหาได้ รวมทั้งความร่วมมือกันจากภาคส่วนหลายฝ่ายจะเป็นพลังสำคัญให้ปัญหาข้อมูลลวงลดน้อยถอยลงไป
.
กิจกรรมวันนี้มีการเสวนา : “How to Stop Fake - Spread Facts for safe Thai society ?” การเสวนาจากมุมมองของผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่ออาวุโส ผู้แทนสื่อส่วนภูมิภาค ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนเยาวชน ผู้แทนภาคประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากสื่อภาครัฐ สื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ,
สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง ,นักวิซาการต้านสื่อ และนักกฎหมาย ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม ),ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานภาครัฐ รวม 30 คน
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎙ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ