วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นำสวดมนต์อุทิศถวายบรรพบุรุษในเขตกำแพงเมืองพิชัยเก่า”
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๙ น. ณ บริเวณโบราณสถานพระปรางค์ ๕.๑๐ พื้นที่เขตกำแพงเมืองพิชัยเก่า ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ และสวดมนต์อุทิศถวายบรรพบุรุษ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ได้สร้างบ้านแปงเมืองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข และเพื่อสร้างสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีความรัก ความผูกพัน และมีความตระหนักร่วมในการพิทักษ์รักษา ร่วมทั้งพัฒนาต่อยอดมรดกวัฒนธรรมโบราณสถานให้เจริญ โดยมีพระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพุทธมนต์ จำนวน ๑๒๙ รูป พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอพิชัย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมในพิธีกว่า ๑๐๐ คน

ปวินท์ อินกล่ำ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ