วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ 130 ปี สถาปนาองค์กรอัยการ ร่วมทำบุญและถวายพระพรแด่ พระองค์ภาฯ 
    สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา เข้าร่วมเข้าพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 130 ปี และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
    ที่ สำนักงานอัยการภาค 2 นายอานนท์ เรวัฒนานนท์ ผู้ตรวจการอัยการ สำนักอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมเปิดกรวยดอกไม้และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมี นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล อธิบดีอัยการภาค 2 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 130 ปี และถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
   จากนั้น นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล อธิบดีอัยการภาค 2 ได้นำข้าราชการ ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้บริเวณรอบๆอัยการภาค 2 
        สำหรับ อัยการไทยได้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระยะเริ่มแรกมีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบอัยการในประเทศภาคพื้นยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้ตามระบอบอัยการอังกฤษ มีอัยการเป็นโจทก์ฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาล จำเลยมีสิทธิสู้คดี โดยศาลวางตัวเป็นกลาง เป็นผู้ตัดสินคดี
      ซึ่งเดิมเมื่อตั้งกระทรวงยุติธรรมในปี ร.ศ.110 ยังไม่มีกรมอัยการ คงมีแต่กรมรับฟ้องและรับเรื่องราว ทั้งแพ่งและอาญา ต่อมาวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.112 หรือ พ.ศ.2436 จึงได้ตั้งกรมอัยการขึ้น เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม มีหลวงรัตนาญัปติ ต่อมาเป็น “ขุนหลวงพระยาไกรสี” เป็นอธิบดีคนแรก มีหน้าที่ราชการเป็นทนายหลวง ว่าความแผ่นดินในศาลทั้งปวง ณ สนามสถิตยุติธรรม และศาลกงสุลต่างประเทศ อัยการรุ่นแรกมี นายมี นายจัน นายโหมด นายสอน นายเขียว เป็นต้น
     และตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมอัยยการในกระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช 2485 ได้แบ่งส่วนราชการกรมอัยการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยได้ให้กองอัยการเป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ถือได้ว่ามีกองอัยการตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2485 ซึ่งต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อกองอัยยการ เป็น สำนักงานคณะกรรมการอัยการในปัจจุบัน
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ