วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ “
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๙ น. ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นการบูรณาการจัดงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สถาบันการศึกษา สภาวัฒนธรรมจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล การแสดงเทิดพระเกียรติฯ การแสดงดนตรีไทย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ดีเด่น และการแสดงแบบผ้าทออุตรดิตถ์เมืองงามสามวัฒนธรรม รวมถึงการจำหน่าย อาหาร และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความสุข ความภาคภูมิใจ และเกิดรายได้กับประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์เพิ่มขึ้น

ผริตา ฟักงาม
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชวนร่วมงาน "อนุสรณ์มงคลกาล รุ่น 666 ปีทวีโชค" ที่เซ็นทรัลพิษณุโลก ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ