วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13 55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )

    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เดินทางไปร่วมงานบวชบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ , สามเณรและบวชชีน้อยและ ศีลจาริณี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร บวชชีน้อย และศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๑ - ๑๘เมษายน ๒๕๖๖  ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3   และคณะ เดินทางเยี่ยมเยือนครอบครัวกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการกองทัพภ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ