วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พ่อเมืองแพร่เปิดงานเส้นสายลายศิลป์ที่เมืองลอง

   เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐น. 
นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแพร่ อำเภอลอง คุณแม่ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อ.โกมล พานิชพันธ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ได้รับชมขบวนแห่ของดีที่เมืองลองใน ๙ ตำบลและร่วมพิธีเปิดงาน เส้นสายลายศิลป์ถิ่นเมืองลอง ที่ ร.ร.ลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่ ซึ่งแต่ละตำบลจะมีจะมีของดีมีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์เป็นของตนเอง ที่แตกต่างกันไป ได้นำมาแสดงในขบวนแห่ พร้อมการแสดงฟ้อนเล็บ ฟ้อนกลองอืด ของกลุ่มแม่บ้าน ฟ้อนเจิงศีลปะการต่อสู้แบบโบราณและขบวนรถที่ตกแต่งที่สวยงามด้วยพืชสวนการเกษตร การแสดงทอผ้าตีนจก และสาวงามผู้เข้าประกวดธิดาเมืองลอง ให้ทางคณะผู้ว่าจังหวัดแพร่และกรรมการได้รับชมและตัดสิน ว่าขบวนไหนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
     ต่อมาเวลา ๑๘.๐๐น. ที่โดม ร.ร.ลองวิทยาก่อนที่จะเปิดงาน ได้มีการแสดงตีกลองสะบัดชัยฟ้อนประกอบลีลาของนักเรียนเทศบาลห้วยอ้อ  เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่  เป็นประธานพิธีเปิดงานเส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ 
      โดยมีนางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า  จากการที่จังหวัดแพร่ได้สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่ อ.ลอง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี๒๕๖๓ เป็นต้นมา 
       มีวัตถุประสงค์
   ๑.เพื่อจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน๙ ตำบล  ในพื้นที่ อ.ลอง
   ๒.ผนวกแหล่งท่องเที่ยวเข้าด้วยกันเกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตำบล ๙ เส้นทางใน ๙ ตำบลของ อ.ลองที่ได้มาต่อยอดให้เป็นกิจการทีองเที่ยวตำบล One day  trip ในปีนี้
    ๓.เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองลองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองลอง โดยดำเนินงาน ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่    ๑.กิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยววันเดคริส ๙ ตำบล ในพื้นที่อำเภอลอง  
 ๒. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมวิถีเมืองลอง โดยการนำนำอัตลักษณ์ วิถีวัฒนธรรม อาหาร การแต่งกาย มาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
    การจัดงาน “เส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง” มีกิจกรรมประกอบด้วย ๑.ขบวนแห่ของดีตำบล ๒.ขบวนแห่ธิดาเมืองลอง ๓.นิทัศน์กาลเส้นสายลายศิลป์ถิ่นเมืองลอง
๔.นิทัศน์กาลของดีถิ่นเมืองลอง ๕.การแสดงทางวัฒนธรรมฯของเยาวชน ๖.การออกร้านของดีผลิตภัณฑ์เมืองลอง  เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  มา ๑๔ ทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่า เมืองลอง มีทุนทางวัฒนธรรมในทุกตำบล ซึ่งมีเรื่องเล่า ตำนานความเป็นมาของชุมชนที่น่าสนใจ เช่น ที่วัดไฮสร้อย แต่เดิมเป็นศูนย์กลางของเมืองลองเมื่อ ๗๐๐ ปี,วัดต้าผามอก เชื่อว่าชาวชุมชนสืบเชื้อสายมาจากเมืองโบราณเมืองเชียงชื่น, คนเมืองลองมีความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ตามภัทรกัปที่ถ่ายทอดผ่านศิลปวัตถุ เช่น พระธาตุศรีดอนคำ พระธาตุปูตั๊บ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยุคสัมปทานป่าไม้ของชาวไทใหญ่ ที่แสดงผ่านผลงานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวัดเวียงต้า วัดต้าม่อน และเรื่องราวบ่อเหล็กลอง ที่สะท้อนให้เห็นว่าเมืองลองยังเป็นแหล่งเหล็กชั้นดีสำหรับทำศาสตราวุธในอดีต และสถานีรถไฟบ้านปิน อาคารสถานีรถไฟแห่งเดียวในประเทศไทย สไตล์ “เฟรมเฮ้าส์” แบบบาวาเรียน มีอายุกว่า ๑๐๐ ปีผ่านมา     หลังจากเปิดงานแล้ว ได้เยี่ยมชมนิทรรศการร้านค้าของดีอำเภอลอง   ทั้ง๙ ตำบล การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอำเภอลอง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอลอง จังหวัดแพร่ 
    จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และนักท่องเที่ยว ที่ได้ผ่านไปผ่านมาแวะ ชิม ชอ๊ป ใช้ เยี่ยม ชม ของดีที่เมืองลองได้ที่ โรงเรียนลองวิทยา งานเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๗- ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ นี้เท่านั้น ใครไม่ได้มาถือว่าพลาดโอกาสดีทีจะได้ชมของดีถิ่นเมืองลอง ๑ ปี มี๑ หน เท่านั้น
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ