วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - เริ่มแล้ว !! งานสืบสานประเพณีไทย  “สงกรานต์นครกรุงเก่า 2566” จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเทศบาลนครฯ จัดงานสืบสานประเพณีไทย  “สงกรานต์นครกรุงเก่า 2566” 
          วันที่  13 เมษายน 2566  เวลา  07.30 น. ที่ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน  สงกรานต์นครกรุงเก่า ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม ภายในงานได้จัดกิจกรรม ขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครฯ และประธานชุมชน ประธาน อสม. ทั้ง 68 ชุมชน ผู้สูงอายุทั้ง 5 ชมรม ร่วมกันจัดรูปแบบขบวนในแนวคิด “วิถีชีวิตคนไทยทั้ง 4 ภาค”  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป  
          ด้าน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า แม้ประเพณีสงกรานต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและกาลเวลา แต่หากเรายังปรารถนาที่จะสืบสาน "ประเพณีสงกรานต์" ให้คงอยู่ และเป็นประเพณีที่งดงาม ทางวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเราต่อไปแล้ว ย่อมเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมกันรณรงส่งเสริมและรักษาสิ่งที่ดีงามให้คงอยู่ ขจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเบียงเบนให้หมดไปด้วยการอนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และเล่นสงกรานต์อย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น นอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ได้รับความปลอดภัย และแสดงออกถึงประเพณีที่งดงามของชาวอยุธยา อันจะเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ในอีกทางหนึ่งด้วย

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ