วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กทม.- ว่าที่ร้อยเอกอิทธิวัตร เพ็ชรมีไชยกุล ลงพื้นที่หาเสียง สวนหลวง ร.9 พร้อมชู นโยบายด้านสาธารณสุข ยกระดับ  
                   รพ.ส.ต. เน้นการป้องกันโรค
ว่าที่ร้อยเอกอิทธิวัตร เพ็ชรมีไชยกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 22 สวนหลวง ประเวศ (หนองบอน) พร้อมกับ นางสาวพลอยนภัส โจววณิชย์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ และว่าที่ร้อยตรี กฤชณัช ปัญสุทธิ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 14 เขตวังทองหลาง (เขตบางกระปิ) ลงพื้นที่หาเสียง เดินออกกำลังกายพร้อมหาเสียง โดยได้เดินทักทายกลุ่มผู้ออกกำลังกายตามจุดต่างๆ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ จากประชาชน พร้อมชูนโยบาย ทำพื้นที่สีเขียว ให้กรุงเทพมหานครได้มีพื้นที่สูดอากาศ ทำกิจกรรม แถมยังช่วยเรื่องอากาศ ลดฝุ่นพิษ สำหรับระยะยาว ปรับปรุงทัศนียภาพ ในเขต สวนหลวง ประเวศ ให้น่าอยู่ พัฒนาและปลูกต้นไม้ในกรุงเทพมหานครและร่วมมือกับภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน หากมีที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และมีความประสงค์จะมอบให้กรุงเทพมหานครนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวจะสามารถนำไปลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ รวมถึงมีการอัพเดทผังเมืองให้เหมาะสมและมีการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างจริงจัง
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ