วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ดร.นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและประธานที่ปรึกษากลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์ ได้ให้การต้อนรับ ท่าน น.สพ.วีระพล เหมรัตนากร  CEO Nation-building businessman community   นักธุรกิจผู้กว้างขวาง   พร้อม ท่าน วัสพล วศะกุล คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง เพื่อปรึกษาหารือกรอบการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการบริการด้านการแพทย์ที่ยั่งยืนใน ภูมิภาค EEC โดย กลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์มีเข็มมุ่งในการเปิดโรงพยาบาลอย่างน้อย 10 แห่ง ภายใน 5 ปี โดยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้การบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย สะดวก มีคุณภาพระดับสากล พร้อมให้บริการประชาชนด้วยมิตรภาพ ใส่ใจบริการดุจญาติมิตร ในจังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และ ปราจีนบุรี
โดยทางโรงพาบาลน้อมตอบรับความคิดเห็นและร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาโรงพยาบาลจากกลุ่มธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มชุมชนต่างๆในภูมิภาคตะวันออก 


 

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ