วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ดร.นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและประธานที่ปรึกษากลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์ได้ให้การต้อนรับ ท่าน น.สพ.วีระพล เหมรัตนากร  CEO Nation-building businessman community   นักธุรกิจผู้กว้างขวาง   พร้อม ท่าน วัสพล วศะกุล คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง
 เพื่อปรึกษาหารือกรอบการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการบริการด้านการแพทย์ที่ยั่งยืนใน ภูมิภาค EEC โดย กลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์มีเข็มมุ่งในการเปิดโรงพยาบาลอย่างน้อย 10 แห่ง ภายใน 5 ปี โดยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้การบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย สะดวก มีคุณภาพระดับสากล พร้อมให้บริการประชาชนด้วยมิตรภาพ ใส่ใจบริการดุจญาติมิตร ในจังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และ ปราจีนบุรี
โดยทางโรงพาบาลน้อมตอบรับความคิดเห็นและร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาโรงพยาบาลจากกลุ่มธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มชุมชนต่างๆในภูมิภาคตะวันออก 


 

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ