วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี นำข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ที่วัดป่าพฤกษ์ อำเภอบางปลาม้า
เย็นวันนี้ (20 เม.ย.66) ที่ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในชุมชนวัดป่าพฤกษ์ ร่วมทำกิจกรรม เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 48 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
การจัดกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”นี้  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบ้าน วัด ราชการด้วยกิจกรรมเข้าวัด ทำวัตร สวดมนต์ และมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเย็น เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ใช้เวลาหลังเลิกงาน เพื่อไม่ให้รบกวนในเวลาราชการ  และการเข้าวัด ทำวัตรเย็น เพื่อสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา นอกจากจะทำให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ครอบครัวมีความสุขแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบ้าน วัด ราชการ ในการปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมของศาสนาอื่นที่ตนนับถือ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ 5 ภายใต้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ ของโครงการ “คนดีศรีสุพรรณ” ด้วย โดยกำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัด ทำวัตรเย็น วันพฤหัสบดี หมุนเวียนไปตามวัดต่างๆ ทั้ง 10 อำเภอ โดยครั้งนี้มีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ