วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญและร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ครบรอบ ๑๙ ปี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญและร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ครบรอบ ๑๙ ปี 
        
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 


สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ครบรอบ ๑๙ ปี 
        


โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล 
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพฯ 
        

ในการนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายปณฐ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลก พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ครบรอบ ๑๙ ปี
        กรมการศาสนา ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร แทนการมอบกระเช้าแสดงความยินดี

#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
#WBTV
นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 7  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ