วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/ZMbD6uMCPW0
      วันที่ 8 พ.ค 2566
นางสาว กนกเพชร ดวงนาค
ผอ.ศูนย์ (อ.ต.ร. ) อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
 ได้พานาย กัมปนาท เรืองสุขสุด ราษฎร ม.3 
ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  ร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีที่ยื่นรังวัดที่ดินปรากฏว่าที่ดินบางส่วนหายไปไม่เป็นไปตามหลักฐาน นส.3 
     .......................
 อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (อ.ต.ร.) ได้พานาย กัมปนาท เรืองสุขสุด ร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร้องเรียนให้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
สาขาประโคนชัยตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าที่ดินที่หายไปนั้นเป็นเพราะสาเหตุใด
     วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
     อ.วิชิต ดิษฐประสพ
มือถือ ID Line 064-516-6794
รายงานจาก ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ