วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#เพชรบูรณ์#โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จังหวัดเพชรบูรณ์  สาขาอำเภอวังโป่ง ณ บ้านเลขที่ 249/ หมู่ที่ 8 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้บริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ชำรุดของคนพิการหรือผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล และเพิ่มการเข้าถึงการบริการซ่อมและประกอบชิ้นส่วนเครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสมเกียรติ คำโสม นายกสมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯพร้อมนี้ได้รับเกียรติจากนายสุเทพ  เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง ผอ.รพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมฯ.
             สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ