วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ไทย - กัมพูชา - สปป.ลาว - เวียดนาม - UNODC
ร่วมกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดและสารตั้งต้น
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เผยถึงกิจกรรมการประเมินภัยคุกคามด้านยาเสพติดและสารตั้งต้น ซึ่งจัดโดยสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งตนได้มอบหมายให้ นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม รวมจำนวนกว่า 20 คน จัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 - วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ จ.อุบลราชธานี แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว และ จ.สตรึงแตรง และกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมสังเกตการณ์แลกเปลี่ยนสถานการณ์การลักลอบค้ายาเสพติด และสารตั้งต้นในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลเส้นทางการลักลอบในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และนำผลการประเมินฯ จัดทำเป็นรายงานเสริมสร้างร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับชาติจากแม่น้ำโขงตอนล่างเพื่อต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและสารตั้งต้นตามเส้นทางที่ได้พบต่อไปในอนาคต

โดยคณะได้เดินทางไปยัง ด่านศุลกากรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ด่านสากลวังเต่า ประเทศลาวชายแดนและจุดผ่านแดน ไทย-ลาว และ ลาว-กัมพูชา พร้อมแลกเปลี่ยนรับฟังสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและการแก้ไขปัญหา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประสานงาน
แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office : BLO) จาก ไทย สปป.ลาว กัมพูชา สำนักงานศุลกากรและสรรพสามิตตระเพรียงเกรียล ประเทศกัมพูชา กองกำลังสุรนารี ด่านศุลกากรช่องเม็ก และด่านสากลวังเต่า ประเทศลาว ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยน

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ไทย กัมพูชา สปป.ลาวเวียดนาม และ UNODC ได้หารือเพื่อติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในบริเวณที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติด เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น บริเวณพื้นที่แม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งต้องมีความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิด จึงต้องขอบคุณ UNODC ที่จัดกิจกรรมนี้ รวมถึงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยการประชุมจะร่วมศึกษาสถานการณ์การลักลอบกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารตั้งต้นในพื้นที่ต่าง ๆ และร่วมกันศึกษาหาความเป็นไปได้ของแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการ
สกัดกั้นยาเสพติดและสารตั้งต้น เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือและแนวทางในแต่ละประเทศต่อไป
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว
------

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ