วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ป.ป.ส. จับมือ ม.ขอนแก่น ร่วมพัฒนาหลักสูตรกฎหมายยาเสพติด 
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานและสักขีพยาน
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการส่งเสริมพัฒนากลยุทธ์ระดับหลักสูตร และการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย" ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ คือนายอำนาจ เหล่ากอที ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้รับมอบอำนาจจาก คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. และ ม.ขอนแก่น จะร่วมมือในการพัฒนากลยุทธ์และหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อพัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่นและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือ ในการพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ การติดตามประเมินผล และงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
 โดยแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2566 กำหนดมาตรการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เหมาะสมตามช่วงวัย จุดเน้นสำคัญคือ การบรรจุเนื้อหาความรู้ยาเสพติดและทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมถึงสถาบันการศึกษาทางทหาร/ตำรวจหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการให้ความรู้ยาเสพติดมีความเป็นระบบ 

 เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า ผมมีความยินดีและต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นอีกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยข้อตกลงนี้จะเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้กับ นักศึกษา รวมถึงประชาชนในด้านกฎหมายและยาเสพติดที่ควรรู้ ผ่านกระบวนการวางแผนจัดทำอยางเป็นระบบโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตทางกฎหมายให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ตลอดจนความร่วมมือด้านการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องผ่านการวิจัยเก็บข้อมูล จากประสบการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทั้งไทยและต่างประเทศ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว
-----

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ