วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
  วันนี้ (3 พ.ค.66) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอด่านช้างและอำเภอหนองหญ้าไซ รวมจำนวน 77 ชุด โดยมอบแก่ นายอำเภอด่านช้าง และราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย โอกาสนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 17.00 น. ได้เกิดเหตุฝนตกหนัก ลมแรงจนทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 2 อำเภอ ได้แก่ ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จำนวน 73 ครัวเรือน และในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 4 ครัวเรือน
ทั้งนี้ ราษฎรผู้ประสบวาตภัย และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ของตน ต่างรู้สึกปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบวาตภัย และขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ