วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

นายณรงค์ศักดิ์ศิริจันโทวาท ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาค 6ได้รับรายงานข่าวไฟไหม้ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ามูนิธิแสงสวรรค์
https://youtu.be/HaVJDp_vLew
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 มีรถเสียหายและลามไปที่อาคารบ้านเรือนของชาวบ้าน
ผู้รายงานนายณรงค์ ศิริจันโทวาท  ผอ.ข่าวภาค6
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ