วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

บสย. จับมือ BWG ส่งเครื่องแบบพนักงานเก่า เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบเครื่องแบบพนักงานเก่า ให้แก่ ตัวแทนจาก บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด (มหาชน) (BWG) เพื่อนำเครื่องแบบพนักงานเก่าเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี โดย BWG เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ บสย. สำนักงานใหญ่
สำหรับการส่งมอบเครื่องแบบพนักงานเก่าในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการ CSR “บสย. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ด้วยกระบวนการเผาทำลายผ่านระบบปิด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษ PM2.5 และยังสามารถนำพลังงานความร้อนที่ได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดทดแทนการใช้ถ่านหิน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาการนำเครื่องแบบของพนักงาน บสย. ที่มีโลโก้เก่านำไปใช้ประโยชน์อันมิชอบ ซึ่ง บสย. ได้ Rebranding หรือเปลี่ยนตราสัญลักษณ์องค์กรเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้า ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ESG ที่ บสย. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรผู้นำด้าน ESG ของประเทศต่อไป
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ