วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร หีบบัตรเลือกตั้งพร้อมเลือกตั้งพรุ่งนี้
       
      มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ที่บริเวณหอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นสถานที่ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ประจำคูหาเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ 1 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เดินทางมารับอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ตั้งแต่ก่อนมอบหีบบัตรเลือกตั้ง ทั้งชี้แจงขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ให้ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรับทราบ และขณะตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ยังได้ชี้แจ้งอุปกรณ์ที่ทุกหน่วยเลือกตั้งจะต้องได้รับ  โดยภายในหีบเลือกตั้งจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลือกตั้ง ทั้งสมุด ปากกา บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน แบบขีดคะแนน และบัตรเลือกตั้งตามจำนวนผู้มีสิทธิในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนในการเก็บรักษาหีบเลือกตั้งให้นำไปไว้ในสถานที่ปลอดภัยของแต่ละหน่วย ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยได้ตรวจสอบอุปกรณ์การเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่มาตรวจความเรียบร้อยอีกครั้ง และรับรอง ก่อนจะนำหีบบัตรเลือกตั้งไปเก็บยังสถานที่ปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งของวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566  โดยมีนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร  ร่วมเป็นสักขีพยานและคอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำ
             จังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารมีประชากร 348,550 คน (อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ) แบ่งออกเป็น 2 เขตมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) 2 คน เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตำบลมุกดาหาร ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลคำอาฮวน ตำบลดงเย็น ตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลบ้านโคก ตำบลคำป่าหลาย ตำบลกุดแข้ ตำบลนาสีนวน และตำบลโพนทราย) อำเภอดอนตาล อำเภอหว้านใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตำบลผึงแดด ตำบลดงมอน และตำบลนาโสก) อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดงหลวง อำเภอหนองสูง เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 270 หน่วย จำนวน ผู้มีสิทธิ์ 140,375  คน  เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 324 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิ์ 138,004 คน รวมหน่วยทั้งสิ้น 594 หน่วย

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ