วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกฉลองพระชนมายุ 8 รอบ รุ่นที่ 2
วันนี้ (8 พ.ค.66) ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม“พระบริบาลภิกษุไข้”ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ รุ่นที่ 2 โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ดำเนินการจัดโครงการอบรม ขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 โอกาสนี้พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี (มหานิกาย) และ พระครูอุดมสาสนกิจ รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี (ธรรมยุต) ได้กล่าวให้โอวาทแก่พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย  
ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กล่าวว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนกให้ดำเนินการจัดโครงการอบรม“พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2566 และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ เป็นประการสำคัญ และเพื่อมุ่งหวังให้พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้ ได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมวินัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พระภิกษุมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม อันจะส่งผลให้มีการให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพพระภิกษุในสังคมไทยปรากฎขึ้นตามลำดับ และส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้พระภิกษุกลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีความคาดหวังให้มี แกนนำ “พระบริบาลภิกษุไข้” ที่สามารถดูแลพระภิกษุอาพาธ ให้การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค สามารถช่วยเหลือดูแล ปฐมพยาบาล ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพระภิกษุ  ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดแก่ชุมชน และดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพด้วย โดย การอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎี ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายถึงหลักปฏิบัติต่างๆ และภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย การสาธิตการนำ สบช.โมเดล 2022 ไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินภาวะสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การวัดสัญญาณชีพ การเช็ดตัวลดไข้ การช่วยฟื้นคืนชีพ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว การฉีดยาอินซูลินสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การทำแผล การออกกำลังกาย การนวดผ่อนคลายและนวดเพื่อสุขภาพ การเคลื่อนย้ายต่างๆ การพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ การให้อาหารทางสายยาง ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพจิตของพระภิกษุ และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีมาแนะนำด้วย เป็นต้น
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ