วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

อดีตบิ๊ก กพร.ปลื้มมหาวิทยาลัยฯ เน้นเรียนภาคปฏิบัติ พัฒนาทักษะพร้อมทำงานหลังจบ
  นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯและกรรมการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เปิดเผยว่าปัจจุบันการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทุกแห่งหากมุ่งเน้นทฤษฎีมากเกินไป แต่ไม่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น จะทำให้นักศึกษาเมื่อจบออกมาจะขาดประสบการณ์ในการทำงานจริง และไม่สามารถประกอบอาชีพตามที่คาดหวังได้ ดังนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยฯจึงมุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติ ในรูปแบบ"สหกิจศึกษา"มากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากการเรียนในรูปแบบนี้แล้ว การออกไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมจากบริษัทต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงมีความจำเป็นยิ่ง ซึ่งต้องขอชื่นชมมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ได้ดำเนินการในลักษณะนี้ อาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และล่าสุดวันนี้(8 พ.ค 66 )มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปบริษัท ยูเอสอี. โฟร์-ไลน์ จำกัด ตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานีเพื่อศึกษาดูงานพร้อมอบรมขั้นพื้นฐานหลักสูตร Automatic & Robotic รวมถึงหลักสูตรไฮโดรลิค ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต จนถึงการส่งมอบสินค้า อันเป็นกระบวนการที่จำเป็นยิ่งในการเสริมการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
   นายธีรพล กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯแห่งนี้ ได้มีการจัดตั้ง"ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม"เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งการ Re-skill, Up-skill เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่ thailand 4.0 ซึ่งต้องขอชื่นชมมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง เพราะนอกจากเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยตรงแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างกำลังคนของประเทศ ให้มีทักษะฝีมือที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศด้วย./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ