วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ทหารเรือ ไทย-สหรัฐ เปิดฝึกกะรัต 2023 สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความสามารถของกำลังพล
      วันนี้ 8 พ.ค.66 พลเรือโท สมบัติ นาราวิโรจน์ เสนาธิการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วย พลเรือตรี เดเร็ก ทริงค์ ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ 76 สหรัฐฯ ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกกะรัต 2023 ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ณัฐพงศ์ ปานโสภณ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2  คณะนายทหาร ข้าราชการ  ทั้งฝ่ายไทยและฝ่าย สหรัฐฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด อย่างพร้อมเพียง 
     สำหรับ การฝึกผสม CARAT 2023 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้ง 2  ประเทศ และร่วมกันพัฒนาความสามารถของกำลังพลในการปฏิบัติการร่วมกันในทุกระดับ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติการ และยกระดับขีดความสามารถภาพสถานการณ์ทางทะเล การฝึกผสม CARAT ได้ดำเนินการฝึกมาแล้ว 28 ครั้ง โดยในปีนี้ทำการฝึกในห้วงวันที่ 6-17 พฤษภาคม 2566 รวมเวลาทั้งสิ้น 12 วัน ประกอบด้วย 3 ห้วงการฝึก ได้แก่ การฝึกในท่า ระหว่างวันที่ 6-11 พฤษภาคม มีการฝึกที่สำคัญประกอบด้วย พิธีรับเรือรบสหรัฐฯ พิธีเปิดการฝึก งานเลี้ยงรับรอง การเยี่ยมคำนับของผู้บังคับบัญชา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน การฝึกป้องกันหน่วยกำลัง การฝึกช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การฝึกประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ การฝึกด้านการแพทย์ การสัมมนาเรื่องบทบาทและสิทธิสตรีด้านความมั่นคง การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่สัตหีบและจังหวัดระยอง
     การฝึกในทะเล 3 วัน ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม โดยมีหัวข้อการฝึกได้แก่ การตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ทางทะเล การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ การฝึกประลองยุทธ์ การฝึกปราบเรือดำน้ำด้วยเป้า EMATT การฝึกรับ-ส่งอากาศยาน การป้องกันภัยทางอากาศ ดำเนินการฝึกในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน มีเรือที่เข้าร่วมการฝึกจำนวน 4 ลำประกอบด้วย ร.ล.นเรศวร ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช ร.ล.บางปะกง จาก กองทัพเรือไทย และเรือ USS Mobile จากกองทัพเรือสหรัฐ อากาศยาน 4 ประเภท จาก กองการบินทหารเรือ และจากกองทัพเรือสหรัฐ 
    การสรุปผลการฝึก ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. ประกอบด้วย การประชุมสรุปผลการฝึก พิธีปิดการฝึก และพิธีส่งเรือรบสหรัฐ เดินทางกลับ
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ