วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”ครั้งที่ 51 ที่วัดวังพลับใต้  ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์
ค่ำวันนี้ (25 พ.ค.66) ที่วัดวังพลับใต้  ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ..สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนชาวอำเภอศรีประจันต์ ร่วมทำกิจกรรม เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 51 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบ้าน วัด ราชการด้วยกิจกรรมเข้าวัด ทำวัตร สวดมนต์ และมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย   โดยมี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานสัสดีจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรและเจริญจิตภาวนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติไทย ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธาและยึดมั่นในบวรพุทธศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ทุกวันพฤหัสบดี หมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในครั้งต่อไป กำหนดจัดกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ในวันพฤหัสบดีที่  1  มิถุนายน  2566  เวลา 17.00 น. ณ  วัดหนองโรงรัตนาราม ต.หนองผักนาก อ.สามชุก    จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวหรือสีโทนอ่อน ร่วมกิจกรรมได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ