วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาชาวสงขลา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะชายหาด สร้างจิตสำนึก "จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ"  
“สมาคมแม่บ้านตำรวจ” นำโดย คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, ดร.ศิรินัดดา หักพาล อุปนายกสมาคมฯ , คุณกนกวรรณ  พันธุ์เพ็ชร์ อุปนายกสมาคมฯ,  และคุณณฤดี  ย้อยนวล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9  ร่วมกับจังหวัดสงขลา  และตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นำประชาชนชาวสงขลา เข้าร่วมในโครงการ "จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ"   โดยภายในงานมี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเอกชน ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานวัฒนธรรมหาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
.
คุณสุมนาฯ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดโครงการดังกล่าวเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา อีกทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
.
กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปูม้า 30 ล้านตัว , กุ้งกุลาดำ 40,000 ตัว , ปลาตะกรับ และปลากระบอก 15,000 ตัว และ เต่าตะนุ 19 ตัว  และกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวม อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ

#จิตอาสา
#สมาคมแม่บ้านตำรวจ
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#Royalthaipolice
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ