วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ทุกความชำนาญ เกิดจากการฝึกฝน
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 66 
ร.อ.พิภพ วงค์ษา รองผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 รักษาราชการแทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 จัดชุดครูฝึก 2 ชุด ชุดละ 4 นาย สนับสนุนการฝึก โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และราษฎรอาสาสมัครจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในวันนี้ มีการฝึกพร้อมกัน 2 อำเภอ 
       1.อำเภอแม่ทะ สถานที่ฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.ลำปาง
       2.อำเภอแจ้ห่ม สถานที่ฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง 
โดยในการฝึกมีความมุ่งหมายให้ ชรบ. มีความคุ้นเคยในการใช้อาวุธ (ปืนลูกซอง) เรียนรู้วิธีถอดประกอบปืน ท่ายิงต่างๆ และการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าเครารพ ท่าถอดหมวกสวมหมวก ท่าพัก เป็นต้น การฝึกทั้ง 2 อำเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พรปวีณ์ / ข่าวลำปาง
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ