วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ชาวระยอง 300 คน ร้อง นอภ.- ส.ส. ตรวจสอบบุกรุกถมคลอง-ถนน
ชาวระยอง 300 คน รวมตัวร้องเรียน นายอำเภอเมืองระยอง ให้ตรวจสอบการบุกรุกถมคลองสาธารณะ เพื่อครอบครองที่ดิน และเอาที่ดินไปขายโรงงานยางพารา มี จนท.ของรัฐ ร่วมรู้เห็นด้วย ด้านนายอำเภอรับเรื่องจะใช้ 3 แนวทางตรวจสอบ เพื่อความเป็นกลาง ชาวบ้านพอใจแยกย้ายกลับ พร้อมเชิญ ว่าที่ ส.ส. พรรคก้าวไกล ไปร่วมรับฟังปัญหาด้วย และยื่นหนังสือถึง “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล จัดการผู้ร่วมบุกรุกถมคลอง


เมื่อวันที่ 26 พ.ค. เวลา 10.00 น. ชาวบ้านจากตำบลสำนักทองและตำบลกระเฉด จำนวน 300 คน รวมตัวกันมาเพื่อยื่นหนังสือให้กับนายอำเภอเมือง และว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีนายเฉลิมเกียรติ ลีวงศ์เจริญ เป็นตัวแทนชาวบ้านและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกถมลำคลองหรือลำราง ขณะเดียวกัน นายกฤช ศิลป์ชัย ว่าที่ ส.ส.เขต 2 และนายนครชัย ขุนณรงค์ ว่าที่ ส.ส.เขต 3 ได้มารอรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วย  ต่อมานายสุรพงษ์ บุญยั่งยืน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงศูนย์ดำรงค์ธรรม ได้ออกมารับเรื่องเนื่องจากนายอำเภอไปงานที่อื่น แต่ชาวบ้านไม่ยอม ยืนยันจะพบกับนายอำเภอเท่านั้น จึงปักหลักรออยู่ประมาณ 1 ชม. นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมือง เดินทางมาพบกับชาวบ้าน พร้อมพูดคุยกันและขอให้ส่งตัวแทนขึ้นไปพูดคุยที่ห้องประชุม โดยมีนายเฉลิมเกียรติ ตัวแทนชาวบ้าน ตัวแทนจากพรรคก้าวไกล และชาวบ้านส่วนหนึ่งขึ้นไปหารือถึงเรื่องที่ร้องเรียน 


นายเฉลิมเกียรติฯ กล่าวว่าการบุกรุกถมคลองกระเฉด คลองจันทร์ดี คลองเงาะ คลองสะพานช้าง มีเส้นทางยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มีการบุกรุกถมคลองสาธารณะ เป็นบางช่วงจนลำคลองแคบจาก 35 เมตร เหลือ 3-5 เมตร ทำให้เกิดทางน้ำเปลี่ยนทิศทางเดินและไหลบ่าท่วมเป็นบริเวณกว้าง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้านและสวน โดยนายเฉลิมเกียรติได้นำแผนที่ทางอากาศมาเปิดให้ดู นายอำเภอเมืองระยองจึงได้รับมอบหนังสือที่มายื่นไว้เพื่อตรวจสอบแก้ไขโดยเร่งด่วน


พร้อมกันนี้นายเฉลิมเกียรติ ได้ยื่นหนังสือถึงนายพิธา ลิ้มเจริญเจริญ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดดนายกรัฐมนตรี ผ่าน นายกฤช ศิลปชัย ว่าที่ ส.ส.ระยอง เขต 2 พรรคก้าวไกล  โดยกลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมเนื่องจากการถมคลองเงาะ คลองจันดี คลองช้างข้าม และคลองกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีข้อเรียกร้อง 4 ข้อดังนี้ 1. ขอให้นำเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของกรมที่ดินลงมาทำการรังวัดปูเขตทางและคลองสาธารณะในบริเวณที่มีการรุกล้ำทั้งหมด 2. เมื่อพบการกระทำความผิดแล้ว ขอให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและเด็ดขาด  3. ขอให้ย้ายเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยองออกนอกพื้นที่  4. ขอให้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนเพื่อทำการขุดลอกคลองที่ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลยึดครองไว้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และดำเนินการฟื้นฟูสภาพถนนทางสาธารณะที่ถูกยึดครองให้กลับสู่สภาพเดิม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติ


สำหรับต้นน้ำเริ่มต้นไหลลงมาจากคลองจันดี ผ่ากลางโรงงานยางพารา หมู่ที่ 4 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง ผ่านหมู่ที่ 4 ,2,8 ต.กะเฉด และผ่าน หมู่ที่ 1, ต.สำนักทอง หมู่ที่ 3 ต.แกลง บ้านปากคลองแกลง ลงทะเลตรงชายหาดสวนสวน อ.เมืองระยอง ผ่านสวนยางพาราชาวบ้านหลายพันไร่ มีทั้งออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง และที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยรุกล้ำถมคลองสาธารณะและถนนเป็นช่วงๆ อีกหลายร้อยไร่ ในจำนวนนี้มีคลองจันดีไหลผ่านหมู่ที่ 2 ต. กะเฉด ลงมาบรรจบ คลองสะพานช้างบริเวณเยื้องโรงงานยางพาราอีกแห่ง แล้วข้ามสะพานถนนสาย 3320 บ้านกะเฉด-หาดใหญ่ ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวกรมที่ดินได้ตรวจสอบแล้วมีการรุกล้ำถมคลองบางส่วนแล้ว ออกโฉนดเลขที่ 110669 ได้ที่ดินเพิ่มเป็น 12 ไร่เศษ กรมที่ดินได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดระยอง (กบร.) ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2560 ให้ถอดถอนยกเลิกโฉนดแล้ว แต่ สนง.ที่ดินจังหวัดยังไม่ได้ดำเนินการ


นายกฤช ศิลป์ชัย ว่าที่ ส.ส.ระยอง เขต 2 พรรคก้าวไกล กล่าวว่ารับหนังสือร้องเรียนไว้ เพื่อไปนำรายงานให้หัวหน้าพรรครับทราบเพื่อหาทางแก้ไข ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคอยู่แล้วว่า ปราบคนโกง ปราบทุจริต โดยจะส่งสำเนาไปในวันนี้เลย ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

ส่วนนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมือง หลังได้รับหนังสือไว้และรับปากว่าจะดำเนินการตรวจสอบให้ โดยมีจะตรวจสอบ 3 ทางแนว คือ 1. พยานบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ 2. เอกสารสิทธิ์หรือระวางที่ดิน และ 3. ใช้่เทคโนโลยีรังวัดของกรมที่ดินตรวจสอบ โดยทั้งส่วน 3 ต้องตรงกัน ทำให้ชาวบ้านที่มร้องเรียนต่างพอใจแยกย้ายกันกลับด้วยความดีใจ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ