วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมทีมบริหาร
 เข้าร่วมประชุมผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นตำบลวังพิกุล ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยมีนายเสน่ห์ จิตรจรัส กำนันตำบลวังพิกุล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย สจ.ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา ส.อบจ.พิษณุโลก อ.วังทอง เขต 1 นายประชัญ เกิดไชย ผอ.รพ.สต.วังพิกุล ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นตำบลวังพิกุล  เข้าร่วมประชุมประจำเดือน โดยได้ติดตามงาน และแจ้งข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอวังทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยเน้นย้ำการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 การติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ การห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งฯ การใช้แอปพลิเคชัน “ThaID” (ไทยดี) และนางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้แจ้งเตือน "พายุฤดูร้อน" วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 ระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง แจ้งช่วงเวลาในการขอสนับสนุนรถน้ำ และในการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่อบต.วังพิกุล จะประสานผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ทุกครั้ง เพื่อการทำงานร่วมกันในการพัฒนาตำบลวังพิกุล และข้อราชการต่างๆ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ