วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม-ปากช่อง เชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 19 พระองค์ ขึ้นประดิษฐาน ณ "มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรมเม่งแชเซี่ยงตั๊ว"
ท่านอาจารย์วิชัย ชูชัยเจริญ(ซินแสจู) ประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม 
อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง
และคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีความยินดี
ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกๆท่านร่วมเป็นเกียรติ "งานพิธีเปิดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 19 พระองค์" ขึ้นประดิษฐาน ณ "มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรมเม่งแชเซี่ยงตั๊ว" เลขที่ 888 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกะจะ 
ตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่าง วันที่ 1 ถึง 2 มิถุนายน 2566  

: กำหนดการ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 06.18 น. ทำพิธีสักการะเทพยดาฟ้าดิน, องค์เทวะอาจารย์, โดยท่าน อาจารย์วิชัย ชูชัยเจริญ (ซินแซจู) ประธานมูลนิธิฯ 
: เวลา 08:18 น. ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 19 พระองค์, องค์เทวรูปพระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์,  องค์หลือซุ่งเอี้ยงโจ้วซือ, องค์พระอรหันต์จี้กง, องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว, หลวงปู่ทวด, ท่านท้าวสุรนารี, ไอ้ไข่วัดเจดีย์, ออกแห่ ณ บริเวณตลาดปากช่อง โดยมีคณะทรงจากองค์มูลนิธิ-สมาคมฯ
ประทับทรงองค์เทวะอาจารย์ฯ ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีสิงโตล้อโก้ว, ริ้วขบวนอันสวยงามฯ  (จึงขอเชิญร้านค้าสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 
ต้อนรับองค์เทวะอาจารย์ฯ ที่ประทับทรงมาประพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ถึงหน้าบ้านของท่าน)

: กำหนดการ
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 
: เวลา 08.00 น.แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน
ณ บริเวณอุทยานวิหารเซียน มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม-ปากช่อง 
: เวลา 09.18 น. ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติฯ ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ขึ้นแท่นประดิษฐาน มณฑป ณ ศาลาปฏิบัติธรรมมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม
อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง 
    จึงขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา
และในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมงานบุญ อันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้./

#มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม 
#อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)
#สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร(สททท.)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ