วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด เสริมพลังคนพิการ พัฒนาศักยภาพผู้ช่วย และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
       วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด 2566 โดยมี นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วม
     นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  ผู้ช่วยคนพิการ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 24 ชั่วโมง และฝึกภาคปฏิบัติกับคนพิการในพื้นที่จังหวัดอีก 30 ชั่วโมง ทั้งนี้การดำเนินงาน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 มีผู้ช่วยคนพิการ จำนวน 67 คน คนพิการที่ได้รับการจัดบริการจำนวน 335 คน และในปี 2566 จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ช่วยคนพิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน 62 คน ซึ่งได้ชให้บริการใน 12 อำเภอ 24 ตำบล 
       โครงการฯนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังคนพิการและพัฒนาศักยภาพ ผู้ช่วยคนพิการในการดูแลคนพิการและฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 พฤษภาคม 2566 ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงพัฒนาศักยภาพ โดยลดการพึ่งพิงจากสถานสงเคราะห์ และให้คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงสิทธิผู้ช่วยคนพิการ ต่อไป

///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ