วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิษณุโลก นายภูสิต  สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน
      ในการนี้
คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก  นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก  และคณะกรรมการ  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566-
2570) การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
    สำหรับการจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project Brief) ปี 2568  ในประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลและยั่งยืน และเป็นเมืองศูนย์กลางการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY) นี้ได้จัดทำโครงการ มหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทศกาลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมืองพิษณุโลก "เศรษฐกิจเฟื่องเล่าเรื่องสุข วิถีเมืองสองแคว"
  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ
  1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB) ให้สามารถมารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
  2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก้าวสู่การเป็น ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (wellness Hub)
  3. เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ให้บริการ ให้มีศักยภาพสูงในด้านการบริการที่เหมาะสม
ปัญหา
- ด้านสินค้า
ต้องการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ตามชาติ วัย และความสนใจ ของนักท่องเที่ยว
เช่น การพัฒนา 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงฟาร์มและผลไม้
ให้ลึกขึ้น เป็น ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป
ท่องเที่ยวแบบคาราวาน สำหรับนักท่องเที่ยวจีนรายได้สูง ที่ชอบการผจญภัยและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ( พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก ) 
ท่องเที่ยว Faith & Farm สำหรับคนไทย กลุ่มครอบครัว สนใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ไหว้พระขอพร สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ และเลือกซื้อผลไม้และสินค้าเกษตรคุณภาพ
(พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตย์ )
- การขาดแคลนบุคลากร
ต้องการ การฝึกอบรม upskill ด้านภาษาจีน อังกฤษ  ด้านสปา ด้านสุขภาพ ด้านการดูแลผู้สูงวัย
- ด้านสภาพคล่องของผู้ประกอบการ ต้องการ เงื่อนไขการกู้เงินที่เข้าถึงได้สำหรับ sme
 ด้านการสื่อสารการตลาด 
ต้องการนักเล่าเรื่อง เขียนเรื่องราว สร้างเส้นทางท่องเที่ยวให้น่าสนใจ / ดารา คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ มาเป็นผู้เล่าเรื่อง / 
ผู้สร้างดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น ติ๊กต๊อก ยูทูป เฟสบุค 
- ด้านการประชาสัมพันธ์
ต้องการอีเวนท์ระดับโลก ให้พิษณุโลก เป็นที่รู้จักในระดับโลก เช่น การทำกินเนสส์ เวิร์ล เรคอร์ด ชูจุดเด่นของพิษณุโลก เช่น พระพุทธชินราช ความศรัทธา ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย การรำ การไหว้ ผลไม้ ดอกไม้ มาร่วมกันให้น่าสนใจ
- ด้านเทคโนโลยี
ต้องการการยกระดับบุคลากร และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิท้ลในการตลาด การบริหารและการบริการนักท่องเที่ยวได้ โดยให้ทั้งความรู้ ทุน และแนะนำเครื่องมือดิจิทัล ให้เลือกใช้
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ