วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิษณุโลก นายภูสิต  สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน
      ในการนี้
คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก  นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก  และคณะกรรมการ  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566-
2570) การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
    สำหรับการจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project Brief) ปี 2568  ในประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลและยั่งยืน และเป็นเมืองศูนย์กลางการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY) นี้ได้จัดทำโครงการ มหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทศกาลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมืองพิษณุโลก "เศรษฐกิจเฟื่องเล่าเรื่องสุข วิถีเมืองสองแคว"
  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ
  1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB) ให้สามารถมารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
  2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก้าวสู่การเป็น ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (wellness Hub)
  3. เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ให้บริการ ให้มีศักยภาพสูงในด้านการบริการที่เหมาะสม
ปัญหา
- ด้านสินค้า
ต้องการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ตามชาติ วัย และความสนใจ ของนักท่องเที่ยว
เช่น การพัฒนา 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงฟาร์มและผลไม้
ให้ลึกขึ้น เป็น ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป
ท่องเที่ยวแบบคาราวาน สำหรับนักท่องเที่ยวจีนรายได้สูง ที่ชอบการผจญภัยและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ( พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก ) 
ท่องเที่ยว Faith & Farm สำหรับคนไทย กลุ่มครอบครัว สนใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ไหว้พระขอพร สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ และเลือกซื้อผลไม้และสินค้าเกษตรคุณภาพ
(พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตย์ )
- การขาดแคลนบุคลากร
ต้องการ การฝึกอบรม upskill ด้านภาษาจีน อังกฤษ  ด้านสปา ด้านสุขภาพ ด้านการดูแลผู้สูงวัย
- ด้านสภาพคล่องของผู้ประกอบการ ต้องการ เงื่อนไขการกู้เงินที่เข้าถึงได้สำหรับ sme
 ด้านการสื่อสารการตลาด 
ต้องการนักเล่าเรื่อง เขียนเรื่องราว สร้างเส้นทางท่องเที่ยวให้น่าสนใจ / ดารา คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ มาเป็นผู้เล่าเรื่อง / 
ผู้สร้างดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น ติ๊กต๊อก ยูทูป เฟสบุค 
- ด้านการประชาสัมพันธ์
ต้องการอีเวนท์ระดับโลก ให้พิษณุโลก เป็นที่รู้จักในระดับโลก เช่น การทำกินเนสส์ เวิร์ล เรคอร์ด ชูจุดเด่นของพิษณุโลก เช่น พระพุทธชินราช ความศรัทธา ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย การรำ การไหว้ ผลไม้ ดอกไม้ มาร่วมกันให้น่าสนใจ
- ด้านเทคโนโลยี
ต้องการการยกระดับบุคลากร และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิท้ลในการตลาด การบริหารและการบริการนักท่องเที่ยวได้ โดยให้ทั้งความรู้ ทุน และแนะนำเครื่องมือดิจิทัล ให้เลือกใช้
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ