วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่คัดเลือกเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการมิราเคิล มิวสิค "สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน" 
.

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการมิราเคิล มิวสิค "สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน" เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนด โดยมีนายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมคัดเลือก
.
ทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แจ้งผลผู้ที่ได้ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดผ่านแฟนเพจ Facebook “ชุมทางดาวทอง” ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน ๓ คน ให้กับจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการคัดเลือก
ให้เหลือ 1 คน เป็นตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัดกระบี่ ดังนี้
1.เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นกล้า
2.นายยุทธวีร์ บัวเพ็ชร์
3.นายวัชรพล  มหาบัน

โครงการดังกล่าวกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีเป้าหมายหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่
และต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการเพิ่มมูลค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ บนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงการยกระดับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติอีกทั้งมีการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโครงการ “มิราเคิล มิวสิค” ถือเป็นโครงการที่มีเป้าหมายตรงกับภารกิจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คือ การส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศ ในด้านการดนตรี ด้วยการส่งเสริมเยาวชนทั่วประเทศที่มีความสามารถในด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งและส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านั้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการก้าวเข้าสู่วงการเพลงในการเป็นศิลปิน อีกทั้งการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยส่งเสริมจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นพี่ในนามศิลปินจิตอาสาที่จะช่วยส่งต่อองค์ความรู้ให้กับเยาวชนที่มีความสามารถที่จะก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนจิตอาสาทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือสู่ท้องถิ่นบ้านเกิดในยามที่เกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ