วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม “รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมต่อเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ผ่านระบบ VDO Conference จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม และมี ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาส ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผล บรรยายหัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือผลการปฏิบัติงานของ คทช.
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เรียน ผู้บังคับบัญชา   สภ.เกาะช้าง      พ.ต.ต.กฤตกรณ์ กันจินะ สว.สส.สภ.เกาะช้าง ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ