วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม “รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมต่อเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ผ่านระบบ VDO Conference จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม และมี ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาส ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผล บรรยายหัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือผลการปฏิบัติงานของ คทช.
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ