วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำนวน 512 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภออู่ทอง อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสามชุก และอำเภอศรีประจันต์ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย พร้อมมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ประสบภัย
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบวาตภัย และเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
จากนั้น องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จำนวน 5 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนางสาวโสภา ยินดีโมทย์ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 86 หมู่ 3 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เหตุเกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 / ครอบครัวนางพเยาว์ จำปีเรือง อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 90/2 หมู่ 3 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เหตุเกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 / นางสาวนกแก้ว ไผ่เงิน อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 112/1 หมู่ 3 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เหตุเกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 / นางสาวสุดใจ นาคใจเสือ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 105/1 หมู่ 3 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เหตุเกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 /นายละเอียด เกตุพืช อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ 3 ตำตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เหตุเกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2566  ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2566 จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภออู่ทอง อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสามชุก และอำเภอศรีประจันต์  จำนวน 25 ตำบล 63 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 531 ครัวเรือน 1,558 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 517 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวาตภัยแล้ว และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ที่พักอาศัยชั่วคราว ให้ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ