วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด-ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) สำหรับฟาร์มสุกร
      วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  เวลา 13.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตรการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) สำหรับฟาร์มสุกร ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เข้าร่วมกิจกรรม
     นายปัญญา มูลคำกาเจริญ  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย ได้มีมาตรฐานบังคับฟาร์มสุกรและมีผลบังคับแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีความรู้ มีความเข้าใจมาตรฐานบังคับฟาร์มสุกร จึงได้จัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) สำหรับฟาร์มสุกร และเกษตรกรสามารถนำไปปฎิบัติได้ในฟาร์มของตนเองได้อย่างถูกต้อง
          กิจกรรมในครั้งนี้ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ  นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำผู้ประกอบกิจการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเข้ารับการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4  
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ